Wybierz swój język

FAW

Federacja

 

Misją Federacji Akademii Wojskowych jest realizacja przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie wspólnych zadań ukierunkowanych na rzecz rozwoju nauki i wyższego szkolnictwa wojskowego, a także tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju poprzez prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i systemowych w wojskowości, jak również komercjalizację wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Realizacja ww. celów, tj. prowadzenie działalności naukowej, kształcenie doktorantów, nadawanie stopni naukowych i komercjalizacja wyników działalności naukowej, możliwa jest poprzez następujące działania:

  • prowadzenie działań na rzecz pozyskania zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe lub prace rozwojowe;
  • komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • prowadzenie działań mających na celu zintensyfikowanie współpracy naukowej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;
  • kształcenie doktorantów w ramach prowadzonych szkół doktorskich, w zakresie posiadanych uprawnień;
  • prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
  • nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie organizacji sympozjów i konferencji o charakterze naukowym, szkoleń, warsztatów, spotkań, konkursów, targów i wystaw;
  • wspieranie rozwoju czasopism naukowych i działalności wydawniczej w jednostkach uczestniczących.

.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Unknown
Unknown
Accept
Decline