Wybierz swój język

FAW

Szkoła doktorska


Regulamin Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych


Wytyczne do tworzenia i zmiany programu kształcenia doktorantów


Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2023/2024


Programy kształcenia w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych