Wybierz swój język

FAW

Federacja

  

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

04

Lotnicza Akademia Wojskowa, zwana inaczej „Szkołą Orląt”, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i obronności powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Kluczowe przedsięwzięcia i zadania związane z rozwojem Akademii, realizowane są w jednostkach działalności podstawowej: Wydziale Lotnictwa, Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego, Instytucie Nawigacji oraz Instytucie Logistyki i Transportu w ramach, których prowadzone są specjalistyczne wojskowe szkolenia lotnicze na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także cywilne szkolenie lotnicze. Do najważniejszych zadań Akademii należy: prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Na wspomnianą bazę badawczą LAW składa się m.in. dwadzieścia dziewięć laboratoriów, sześć pracowni badawczych i jeden system szkolno-treningowy. Więcej informacji o bazie naukowo-badawczej LAW znajdziesz w zakładce LABORATORIA.

 

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

03.png 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni realizuje zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, w szczególności w zakresie obronności i bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Kształcenie studentów wojskowych oraz cywilnych w Akademii odbywa się na czterech wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Uczelnia prowadzi działalność naukową, świadczy usługi badawcze, prowadzi komercjalizację wyników działalności naukowej oraz dąży do rozwoju i upowszechniania postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego. Akademia dysponuje tym samym bardzo dobrze rozbudowaną bazą naukowo-badawczą, która stanowi fundamentalny element wspierający kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej. Na bazę tą składa się m.in. trzynaście laboratoriów i dwie pracownie badawcze. Więcej informacji o bazie naukowo-badawczej AMW znajdziesz w zakładce LABORATORIA.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Unknown
Unknown
Accept
Decline