Wybierz swój język

FAW

Federacja

  

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

04

Lotnicza Akademia Wojskowa, zwana inaczej „Szkołą Orląt”, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i obronności powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Kluczowe przedsięwzięcia i zadania związane z rozwojem Akademii, realizowane są w jednostkach działalności podstawowej: Wydziale Lotnictwa, Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego, Instytucie Nawigacji oraz Instytucie Logistyki i Transportu w ramach, których prowadzone są specjalistyczne wojskowe szkolenia lotnicze na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a także cywilne szkolenie lotnicze. Do najważniejszych zadań Akademii należy: prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki. Na wspomnianą bazę badawczą LAW składa się m.in. dwadzieścia dziewięć laboratoriów, sześć pracowni badawczych i jeden system szkolno-treningowy. Więcej informacji o bazie naukowo-badawczej LAW znajdziesz w zakładce LABORATORIA.

 

 

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

03.png 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni realizuje zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, w szczególności w zakresie obronności i bezpieczeństwa morskiego Rzeczpospolitej Polskiej. Kształcenie studentów wojskowych oraz cywilnych w Akademii odbywa się na czterech wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Uczelnia prowadzi działalność naukową, świadczy usługi badawcze, prowadzi komercjalizację wyników działalności naukowej oraz dąży do rozwoju i upowszechniania postępu organizacyjnego, technicznego i technologicznego. Akademia dysponuje tym samym bardzo dobrze rozbudowaną bazą naukowo-badawczą, która stanowi fundamentalny element wspierający kształcenie przyszłej kadry inżynierskiej. Na bazę tą składa się m.in. trzynaście laboratoriów i dwie pracownie badawcze. Więcej informacji o bazie naukowo-badawczej AMW znajdziesz w zakładce LABORATORIA.