Wybierz swój język

FAW

Federacja

 

Jednym spośród trzech Organów Federacji obok Prezydenta i Zgromadzenia są Rady Dyscyplin Naukowych:

 • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria mechaniczna 
  Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej KOMOREK
 • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria lądowa, geodezja i transport;
  Przewodniczący  dr hab. inż. Mieczyslaw BAKUŁA
 • Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o bezpieczeństwie;
  Przewodniczący kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK
 • Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika
  Przewodniczący dr hab. Jerzy KOJKOŁ
 • Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne;
  Przewodniczący dr hab. inż. Grzegorz GRZECZKA

Do zadań każdej Rady Dyscypliny Naukowej należy w szczególności:

 • określanie priorytetowych obszarów badawczych i rozwoju danej dyscypliny;
 • prowadzenie czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego;
 • nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 • opiniowanie projektów programów kształcenia szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie;
 • rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Prezydenta lub Zgromadzenie Federacji.