Wybierz swój język

FAW

Federacja

 

Jednym spośród trzech Organów Federacji obok Prezydenta i Zgromadzenia są Rady Dyscyplin Naukowych:

 • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria mechaniczna 
  Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej KOMOREK
 • Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria lądowa i transport;
  Przewodniczący  dr hab. inż. Mieczyslaw BAKUŁA
 • Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o bezpieczeństwie;
  Przewodniczący kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK
 • Rada Dyscypliny Naukowej Pedagogika
  Przewodniczący dr hab. Jerzy KOJKOŁ
 • Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  Przewodniczący dr hab. inż. Grzegorz GRZECZKA

Do zadań każdej Rady Dyscypliny Naukowej należy w szczególności:

 • określanie priorytetowych obszarów badawczych i rozwoju danej dyscypliny;
 • prowadzenie czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego;
 • nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 • opiniowanie projektów programów kształcenia szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dyscyplinie;
 • rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Prezydenta lub Zgromadzenie Federacji.

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Unknown
Unknown
Accept
Decline