Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Laboratorium zawiera rozmieszczone tematyczne stanowiska dydaktyczne:

  1. Stanowisko do kontroli ładunków, osób i ich bagażu przygotowujących się do odbycia podróży transportem lotniczym (odwzorowanie stanowisk kontroli w porcie lotniczym);
  2. Stanowisko przygotowania i pakowania ładunków do transportu lotniczego z wykorzystaniem systemie 463L.

 

W skład Stanowiska do kontroli ładunków, osób i ich bagażu wchodzi:

- prześwietlarka rentgenowskiego Astrophysics XIS-6040;

- bramowy wykrywacz metali Garrett PD 6500i;

- ręczny wykrywacz metali Garrett SuperScanner V.

Na stanowisku studenci doskonalić będą praktyczną wiedzy z zakresu organizacji i kontroli pasażerów i ich bagażu na potrzeby transportu lotniczego, ukształtowane zostaną umiejętności samodzielnego myślenia i działania koncepcyjnego z zakresu organizacji transportu lotniczego ładunków i pasażerów.

 

Stanowisko przygotowania i pakowania ładunków do transportu lotniczego z wykorzystaniem systemie 463L wyposażone jest w:

- 5 kompletów składających się z palety lotniczej 463L;

- 5 zestawów siatek mocujących.

Na potrzeby ćwiczeń z rozmieszczenia i pakowania palet przygotowane są opakowania o różnych wymiarach zewnętrznych w celu ukształtowania praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania, rozmieszczenia i mocowania ładunków do transportu lotniczego z wykorzystaniem systemu 463L.

Laboratorium wykorzystywane jest w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych innych kierunków studiów prowadzonych w LAW związanych z logistyka wojskową, transportem lotniczym oraz do prowadzenia szkoleń kursowych żołnierzy zawodowych.