Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Zakres działalności:

Laboratorium Morskich Systemów Radiolokacyjnych zapewnia możliwość szkolenia w zakresie przedmiotów związanych z radiolokacją. W pełni umożliwia prowadzenie kursów oraz egzaminów kończących kurs modelowy IMO 1.07 (przeszkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA – poziom operacyjny). Z uwagi na zróżnicowanie techniczne urządzeń, stanowiących szeroki przekrój konstrukcji radarów nawigacyjnych, Laboratorium umożliwia szkolenie operatorów do pracy zarówno na radarach impulsowych, jak również na radarach pracujących na fali ciągłej z modulacją częstotliwości. W przypadku dwukonsolowych stanowisk treningowych radarów BridgeMaster E oraz VisionMaster FT możliwe jest szkolenie operatorów do pracy zarówno w paśmie X, jak i w paśmie S.
W zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, Laboratorium służy jako baza do badań nad rozchodzeniem się sygnału radarowego w różnych warunkach propagacji oraz do badań nad obróbką sygnału radarowego. Aktualny obszar zainteresowań koncentruje się nad prognozowaniem manewrów obiektów w oparciu o integrację uzyskanych danych radarowych oraz z systemu AIS w połączeniu z modelowaniem matematycznym z elementami statystyki.
 
Wyposażenie:
Laboratorium Morskich Systemów Radiolokacyjnych działa w oparciu o rzeczywiste radary nawigacyjne wykorzystywane współcześnie zarówno na okrętach Marynarki Wojennej, jak i jednostkach handlowych:
1. BridgeMaster C firmy Raytheon;
2. BridgeMaster E firmy Raytheon – 2 szt.;
3. VisionMaster FT w wersji chart radar firmy Raytheon – 2 szt.;
4. CRM-100M firmy Przemysłowy Instytut Telekomunikacji SA – 2 szt.;
5. MD3420 firmy Koden.