Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Wyposażenie:

 • Komora do szoków cieplnych Shockevent 60 WEISSTECHNIK:
  • komora "ciepła" zakres temperatury od +50oC do +200oC;
  • komora "zimna" zakres temperatury od -90oC do +70oC;
  • czas zmiany położenia kosza z próbkami od 10s;
  • jednorodność rozkładu pola temperatury w obu komorach do 2oC.
 • Komora do przyspieszonych badań starzeniowych QUV/SPRAY/RP:
  • cykliczne zmiany natężenia promieniowania UV lampami UVA typ 340 i 351, UVB typ 313;
  • natężenie promieniowania UVA do 1,55 W/m2, UVB do 1,23 W/mz dokładnością do 0,01 W/m2;
  • cykliczna symulacja deszczu oraz rosy w temperaturze do 80oC;
  • jednakowe warunki wilgotności, promieniowania i temperatury na każdej z 48 próbek umieszczonych w komorze.
 • Komora cyklicznych testów korozyjnych Q-FOG CRH600HSC:
  • ciągłe i cykliczne testy w środowisku korozyjnym, mgle solnej do temperatury 50oC;
  • prowadzenie badań w sposób ciągły;
  • możliwość prowadzenia badań zgodnych ze standardami Prohesion, ASTM B117, GMW 14872, SAE J2334 oraz innymi, takimi jak: Ford, ISO, GB, VW, Volvo, Chrysler, Renault;
  • zestaw do pomiaru opadu mgły solnej.
 • Aparat HDT i Vicat - Instron HV6X:
  • pomiar temperatury ugięcia HDT oraz temperatury mięknienia metodą Vicata;
  • równoczesny pomiar sześciu próbek jednocześnie metodą HDT lub Vicata;
  • wykonywanie badań zgodnie z normami HDT- ISO 75, ASTM D648, DIN 53461, BSI 2782, Met 121 C, NT T 51-005; Vicat - ISO 306, ASTM D1525, DIN 53460, BSI 2782, Met 120 C, NT T 51-021;
  • pomiar przemieszczenia z dokładnością 0,001 mm. Długość drogi pomiarowej 10 mm;
  • prędkość wzrostu temperatury ośrodka zgodnie z normami, tj. z prędkościami 50 oraz 120oC/godz. lub innymi dowolnymi pośrednimi;
  • temperatury ośrodka w zakresie od temperatury pokojowej do 250oC z dokładnością do 0,1oC.
 • Stanowisko do badań termofizycznych warstw w skali nano:
  • pomiary dyfuzyjności cieplnej warstw z dokładnością co najmniej 5%:
   • metalicznych o grubości od 1 do 20 mm;
   • warstw ceramicznych od 0,5 do 5 mm;
   • materiałów izolacyjnych od 0,1 do 2 mm przy wymuszeniu cieplnym o szerokości impulsu 1 ns; 
  • pomiar dyfuzyjności cieplnej materiałów cienkich warstw z zakresu od 0,01 do 100 mm2/s z dokładnością 5% w temperaturze pokojowej;
  • analiza zależności temperaturowej badanego parametru w przedziale temperatury od pokojowej do +200oC;
  • pomiar termicznego oporu kontaktowego;
  • możliwy pomiar cienkich warstw na podłożach przeźroczystych i nieprzeźroczystych.
 • Stanowisko pomiarowe do jednoczesnej analizy termicznej TGA/DSC3+ LF METTLER TOLEDO:
  • pomiar m.in.: przemian fazowych materiałów, mocy cieplnej, ciepła właściwego, trwałości termicznej, składu czy produktów rozkładu;
  • zakres temperatury termowagi od RT do 1600oC;
  • pomiar w niskim zakresie temperatury od -150oC do 700oC;
  • rozdzielczość kalorymetryczna 0,04 μW;
  • mikrowaga XP5 o parametrach:
   • zakres ważenia 5 g, rozdzielczość 1 μg, dokładność 0,002%,
   • sensor DSC wykonany z platyny o czułości 0,1 mW,
   • sensor SDTA.
 • Komora klimatyczna Weiss WKL 64:
  • analiza jednoczesnego wpływu wilgotności względnej i podwyższonej temperatury na właściwości materiałów;
  • zakres regulacji temperatury pracy -40oC do +180oC;
  • czasowa stabilność temperatury mierzona w centrum przestrzeni roboczej dla testów klimatycznych: +/- 0,5 K;
  • zakres regulacji wilgotności względnej: od 10% do 95% przy zakresie regulacji punktu rosy: od 5,5oC do +94oC.
 • Profilometr optyczny FRT MicroProf 100:
  • pomiar profilu i chropowatości powierzchni, płaskości oraz innych parametrów związanych z profilem i przekrojem badanej powierzchni bezkontaktową metodą optyczną;
  • pomiar w osi Z do 500 μm z dokładnością 6 nm, a także 3 mm z dokładnością 110 nm;
  • wyznaczanie standardowych współczynników chropowatości wg normy ISO  25178;
  • tworzenie map powierzchni 3D oraz przekrojów 2D, wyświetlanie przekrojów.
 • Goniometr (analizator właściwości powierzchniowych) nLab ATTENSION THETA:
  • pomiar kąta zwilżenia w zakresie co najmniej od 0 do 180oC z dokładnością 0,1o;
  • pomiar kąta zwilżenia  na granicy faz: ciało stałe-ciecz oraz ciecz-ciecz;
  • obserwacja kropli w powiększeniu 4,5x;
  • kamera video z powiększeniem 4x. Rejestracja obrazów z szybkością 2000 klatek/s;
  • objętość dozowania w zakresie 100 nl do 300 μl;
  • stolik z możliwością przechyłu w zakresie co najmniej 0o do +90o z dokładnością 0,1o;
  • komora grzejna umożliwiająca wykonywanie pomiarów kąta zwilżania w zakresie temperatury od pokojowej do 150oC.
 • Wielofunkcyjny mikroskop optyczny z komorą cieplną OLYMPUS BX53+:
  • obserwacja struktury materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych w świetle odbitym oraz przechodzącym w zakresie powiększenia od 12,5 do 500 razy;
  • obserwacja i rejestracja zmian strukturalnych w zakresie temperatury od -150oC do +500oC w powiększeniu 200 razy;
  • obserwacja w polu jasnym i polu ciemnym;
  • kontrast Nomarskiego;
  • stolik i akcesoria do jego mocowania do obserwacji próbek w minimalnym zakresie temperatury od -150oC do +500oC; sterowanie temperaturą z dokładnością 0,1oC; szybkość chłodzenia i grzania w zakresie od 0,1oC do 50 oC na minutę;
  • obserwacja w świetle UV o długości fali w zakresie 330-385 nm.
 • Mikroskop metalograficzny OLYMPUS GX53:
  • obserwacja struktury materiałów metalicznych w polu jasnym oraz ciemnym;
  • obserwacja próbek w całkowitym powiększeniu w zakresie od 50x do 500x;
  • wieloaspektowa analiza obrazu.
 • Mikroskop elektronowy SEM - HITACHI TM3030Plus:
  • obserwacja powierzchni materiałów przewodzących i nieprzewodzących w powiększeniu do 3000 razy;
  • półprzewodnikowy, czterosegmentowy detektor typu BSE (elektronów wstecznie rozproszonych) oraz detektor typu SE (elektronów wtórnych);
  • zróżnicowane napięcia przyspieszające pozwalające na obserwację wielu grup materiałów;
  • analizator składu pierwiastkowego powierzchni. Detektor SDD;
  • detektor EDS o powierzchni aktywnej 10 mm2. Skanowanie punktowe, liniowe oraz obszarowe (tzw. mapowanie);
  • stolik do pochylania od -15o do +60o i obracania próbek o kąt 360o;
  • stolik grzejny w zakresie wartości temperatury ujemnej i dodatniej od -25oC do +50oC.
 • Spectrometr podczerwieni FT-IR Nicolet S50:
  • analiza spektralna różnych substancji w zakresie podczerwieni - zakres widmowy 15-27 000 cm-1 z rozdzielczością do 0,09 cm-1;
  • rekomendowany do badań polimerów, gum, wyrobów farmaceutycznych, pigmentów, farb, olei, żywności, aromatów;
  • biblioteka materiałów, analiza wyników, wyświetlanie sygnału w czasie rzeczywistym.
 • Aparat do testów palności UL 94: 
  • ocena klasy palności w układzie poziomym i pionowym wg norm obowiązujących w UE m.in.: UL 94 HB (ASTM D 635, IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210), UL 94 V-0, V-1, V-2 (ASTM D 3801, IEC 60695-11-10, IEC 60707, ISO 1210);
  • podgląd procesu spalania;
  • palnik zgodny ze standardem ASTM D 5025 z możliwością regulacji kątowej (0c, 20o, 45o) z precyzyjnym systemem kontroli płomienia.
 • Aparat do badania indeksu tlenowego OXYGEN INDEX:
  • pomiar indeksu tlenowego między innymi wg normy ISO 4589-2 oraz ASTM D 2863;
  • pomiar tlenu z dokładnością mniejszą niż 0,1% w zakresie pomiarowym od 0 do 100% O2;
  • zestaw uchwytów do próbek sztywnych oraz elastycznych; 
 • Kamera termowizyjna FLIR E 30:
  • obserwacja powierzchni w trybie podczerwieni z czułością termiczną mniejszą od 0,1oC;
  • zakres pomiaru temperatury od -20oC do 350oC;
  • dokładność ±2oC lub ±2% mierzonej wartości, przy temperaturze otoczenia od 10oC do 35oC.
 • Mikrotom HM 355S:
  • precyzyjne pobieranie próbek z materiałów twardych (kompozyty polimerowe wzmocnione m.in. włóknem węglowym, włóknem aramidowym, napełniaczem kwarcowym itp.) oraz miękkich (czyste polimery, gumy);
  • pobieranie próbek miękkich o grubości w zakresie od 2 do 50  μm;
  • pobieranie próbek twardych o grubości 1μm z dokładnością 0,25 mm.
 • Napylarka Q150R ES PLUS:
  • napylanie magnetronowe, nanoszenie warstw węglowych, napylanie metalami szlachetnymi (m.in. złoto).
 • Waga laboratoryjna analityczna  Mettler Toledo XSE205DU/M.
 • Dygestorium laboratoryjne szczelinowe.
 • Urządzenie do badania wytrzymałości na rozciąganie materiałów włóknistych stosowanych na wzmocnienie kompozytów, zbudowane na bazie statywu zmotoryzowanego firmy IMADA oraz siłomierza IMADA.
 • Mikroskop metalograficzny MM600 INNOVATEST.
 • Twardościomierz uniwersalny Wilson Wolpert 630/250N.
 • Prasa hydrauliczna MECAMAQ PVD-50S.
 • Szlifierka do przygotowywania zgładów metalograficznych MINITECH 233/333 wraz z specjalistycznym oprogramowaniem.
 • Urządzenia do badań nieniszczących (NDI):
  • defektoskop ultradźwiękowy DFX-615, DAKOTA ULTRASONICS;
  • defektoskop magnetyczny ITW Tiede Non-destructive testing GmbH;
  • zestaw inspekcyjny połączeń spawanych;
  • zestaw do defektoskopii barwnej.
 • Tribometr UMT TriboLab Bruker:
  • możliwość prowadzenia testów wg norm: ASTM G119, ASTM G203, ASTM G204, ASTM G206, ASTM G99, ASTM G132, ASTM D3702;
  • prowadzenie testów typu Pin-on-Disk, Ball-on-Disk, Ring-on-Disk, Disk-on-Disk w zakresie prędkości obrotowych od 0,2 do 5000 obr/min;
  • możliwość prowadzenia testów w środowisku środków smarnych oraz w warunkach podwyższonej temperatury do 1000oC oraz wilgotności;
  • obciążenie od 2mN do 2kN.
 • Videoendoskop Olympus.
 • Autorskie stanowisko do badania odporności cieplnej obudowy rejestratora lotniczego.
 • Autorskie stanowisko do badania ablacyjnych właściwości termo-ochronnych kompozytów.