Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

Badania realizowane w Katedrze Automatyki Okrętowej dotyczą aktualnych problemów w dyscyplinie naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz Inżyniera Mechaniczna. Działalność naukowo – badawcza w dotyczy: metod analizy, modelowania oraz projektowania systemów sterowania oraz automatyki okrętowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej i systemów informatycznych, systemów wizyjnych oraz metod sztucznej inteligencji, metod optymalizacji oraz zaawansowanych metod sterowania. Badania są zorientowane na wdrożenia w następujących sektorach gospodarki: przemysł obronny oraz stoczniowy, energetyki odnawialnej oraz infrastruktury krytycznej.
Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa katedry obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia zakresu dyscypliny automatyka i robotyka, wokół której realizowane są prace naukowo-badawcze i rozwojowe.


Prace te koncentrują się wokół zagadnień związanych z:

 • biomimetyczymi pojazdami podwodnymi;
 • automatyzacją systemów okrętowych i bezzałogowych obiektów pływających;
 • widzeniem komputerowym;
 • identyfikacją i modelowaniem wielowymiarowych systemów dynamicznych.

 

LABORATORIA:

 • IPMS (Zintegrowany System Zarządzania Platformą) - to nowoczesna pracownia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Platformą, która jest odwzorowaniem pracy rzeczywistego systemu okrętowego. Wyposażenie i projekt pracowni pozwala studentom zdobyć praktyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie jego funkcjonowania.

ipms

 • Sterowników PLC

sterownikow plc

 • Robotyki

robotyki

 • Układów cyfrowych

ukladow cyfrowych

 • Systemów wizyjnych

systemow wizyjnych

 • Automatyki

automatyki

 • Elektroniki

elektroniki

 • Energoelektroniki

energoelektroniki