Wybierz swój język

FAW

Badania naukowe

W skład pracowni wchodzą tematyczne stanowiska dydaktyczne:

  1. Stanowisko do śledzenia przepływu oraz zasobów towarów w magazynie przy użyciu technologii RFID;
  2. Stanowisko do projektowania i kodowania tagów RFID (wg różnych technologii);
  3. Stanowisko do badania efektywności tagów, anten odbiorczych i czytników RFID;
  4. Stanowisko do wykonywania badań starzeniowych i odporności na dynamiczne zmiany warunków klimatycznych;
  5. Stanowisko do badań ciśnienia akustycznego oraz poziomu zanieczyszczenia pyłami w środowisku roboczym np. portu lotniczego;
  6. Stanowisko do badań zdolności pojemnościowych transportu wojskowego;
  7. Stanowisko do badań poziomu emisji spalin pojazdów i sprzętu wojskowego.

Aparatura wykorzystywana jest do realizacji zajęć dydaktycznych oraz badań empirycznych realizowanych przez studentów w ramach opracowywanych przez nich prac dyplomowych, co przyczyni się do zwiększenia ich merytorycznej wartości oraz możliwości wykorzystania wyników prac w procesie doskonalenia logistyki lotniczej w SZ RP, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki lotnictwa w SP.