Wybierz swój język

FAW

Dokumenty

Realizacja obowiązków emitenta dokumentu publicznego – dyplom jako dokument publiczny

1.      Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego:

  1. wzór dyplomu doktorskiego <- sprawdź 
  2. wzór odpisu dyplomu doktorskiego <- sprawdź
  3. wzór dyplomu habilitacyjnego <- sprawdź
  4. wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego <-sprawdź

 

2.      Opis dokumentu publicznego:

Format dyplomu, odpisu do dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4, zadruk jednostronny, papier.

  • data wprowadzenia wzorów dyplomów do obrotu prawnego: 27.05.2022 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: 06.07.2023 r.
  • okres ważności dyplomów: bezterminowy
  • data zakończenia wydawania dyplomów wg podanych wzorów: nie dotyczy

 

3.      Plik graficzny obrazujący elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

  • Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomów

 

WIZUALIZACJA BLANKIETU I KOLORYSTYKA <- zobacz