Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Dnia 27.06 2024r. odbyło się szesnaste posiedzenie Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Zgromadzenia FAW kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

Na posiedzeniu przyjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 09/2024 w sprawie zmiany planu rzeczowo finansowego za rok 2023
  2. Uchwała nr 10/2024 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2023
  3. Uchwała nr 11/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023 
  4. Uchwała nr 12/2024 w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2023
  5. Uchwała nr 13/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji strategii Federacji za rok 2024
  6. Uchwała nr 14/2024 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wyboru kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych
  7. Uchwała nr 15/2024 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wyboru zastępcy kierownika Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych.