Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

mgr Monika Wysocka

przedstawiła rozprawę doktorską na temat:

Islamski terroryzm kobiet jako wyzwanie i zagrożenie dla bezpieczeństwa we współczesnym świecie.

 

 

Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, promotorem pomocniczym był dr Radosław Tyślewicz, natomiast recenzentami byli dr hab. Marek Pogonowski z PK w Koszalinie oraz dr hab. Mariusz Kubiak z UPH w Siedlcach.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce "Biuletyn Informacji Publicznej".