Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

mgr inż. Monika Jabłońska

przedstawiła rozprawę doktorską na temat:

„Wpływ parametrów druku 3D na właściwości eksploatacyjne wybranej okrętowej części maszynowej”.

 

 

Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym dr. hab. inż. Wojciecha Jurczaka, prof. AMW, promotorem pomocniczym był dr inż. Bogdan Szturomski, natomiast recenzentami byli dr hab. inż. Małgorzata Szymiczek, prof. Politechniki Śląskiej oraz dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce "Biuletyn Informacji Publicznej".