Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

mgr Patrycja Jursza

przedstawiła rozprawę doktorską na temat:

„Bezpieczeństwo Zalewu Wiślanego w świetle budowy przekopu Mierzei Wiślanej”.

 

 

Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Krzysztofa Rokicińskiego, natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Marian Kopczewski z Akademii Wojsk Lądowych w Wrocławiu oraz dr hab. Marek Pogonowski z Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce "Biuletyn Informacji Publicznej".