Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

 

mgr Eugeniusz Kołpaczyński

przedstawił rozprawę doktorską na temat:

„Przygotowanie ochrony ludności przed zagrożeniami podczas pokoju i wojny”.

 

 

Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym dr. hab. Andrzeja Ostrokólskiego, natomiast recenzentami byli dr hab. Marek Cupryjak z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Grzegorz Pietrek z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce "Biuletyn Informacji Publicznej".