Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w trybie stacjonarnym w Sali Senatu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

mgr Agnieszka Adamusińska

przedstawiła rozprawę doktorską na temat:

„Determinanty implementacji rekomendacji zawartych w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle doświadczeń wybranych państw”.

 

Praca realizowana była pod kierunkiem naukowym kadm. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, natomiast recenzentami byli prof. dr hab. Jacek Pawłowski z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie oraz dr hab. Piotr Gawliczek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej. Ponadto, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Federacji Akademii Wojskowych w zakładce "Biuletyn Informacji Publicznej".