Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Dnia 27.05.2022r. w trybie stacjonarnym, w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, odbyło się piąte posiedzenie Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych.

Z upoważnienia Przewodniczącego Zgromadzenia - Pana gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztofa Cura, otwarcia obrad dokonała Pani dr hab. inż. Aneta Krzyżak, prof. LAW.

Zgodnie z planem posiedzenia przyjęto następujące uchwały:

  • Uchwała nr 4/2022 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Federacji Akademii Wojskowych,
  • Uchwała nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktora i doktora habilitowanego.