Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

24 kwietnia 2023 roku Prezydent Federacji Akademii Wojskowych podpisał Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych.

 

Harmonogram przedstawia się następująco:

  • semestr zimowy trwa od 1 października 2023 r. do 28 stycznia 2024 r.
  • sesja zimowa trwa od 29 stycznia 2024 r. do 18  lutego 2024 r.
  • przerwa zimowa trwa od 19  lutego 2024 r. do 25  lutego 2024 r.
  • semestr letni trwa od 26 lutego 2024 r. do 16 czerwca 2024 r.
  • sesja letnia trwa od 17 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • sesja poprawkowa trwa od 1 lipca 2024 r. do 8 września 2024 r.
  • przerwa letnia trwa od 9 września 2024 r. do 22 września 2024 r.

Dni świąteczne i wolne ustawowo są dniami wolnymi od zajęć