Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Dnia 29 czerwca 2023r. w trybie hybrydowym, odbyło się dziewiąte posiedzenie Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych.

Otwarcia obrad dokonał dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW.

Zgodnie z planem posiedzenia przyjęto następujące uchwały:

  • Uchwała nr 03/2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy Federacji Akademii Wojskowych;
  • Uchwała nr 04/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 20/21 Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej.
  • Uchwała nr 05/2023 w sprawie uchwalenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Federacji Akademii Wojskowych.
  • Uchwała nr 06/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 19/2021 Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalania regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Federacji Akademii Wojskowych.
  • Uchwała nr 07/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr 12/21 Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Federacji Akademii Wojskowych.
  • Uchwała nr 08/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Federacji Akademii Wojskowych za lata 2021-2022.
  • Uchwała nr 09/2023 w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.