Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

23 września 2022 roku Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych wydała Decyzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Molendowskiej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Bezpieczeństwie Federacji Akademii Wojskowych, po zapoznaniu się z pełną dokumentacją sprawy, w tym recenzjami oraz uchwałą komisji habilitacyjnej zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

nadała

Pani dr Magdalenie Molendowskiej 

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie