Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

W dniu 29.03.2022r. odbyło się czwarte posiedzenie Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Zgromadzenia – Pan gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Zgodnie z planem posiedzenia zreferowano oraz przyjęto następujące uchwały:

  • Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2021 r. z dnia 19 października 2021r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników prowadzących działalność naukową w ramach Federacji Akademii Wojskowych,
  • Uchwała Nr 2/2022 w sprawie wydania opinii dotyczącej organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Federacji Akademii Wojskowych,
  • Uchwała Nr 3/2022 w sprawie wyboru pełnomocnika do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta.