Wybierz swój język

FAW

Nowości pokładowe

Dnia 20.03 2024r. w trybie hybrydowym, odbyło się czternaste posiedzenie Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Zgromadzenia FAW gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Na posiedzeniu przyjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 04/2024 w sprawie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych na rok akademicki 2024/2025.
  2. Uchwała nr 05/2024 w sprawie ustalenia programów kształcenia w szkole doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych rozpoczynających się od roku akademickiego 2024/2025.
  3. Uchwała nr 06/2024 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania doktora w Federacji Akademii Wojskowych uchwalonego przez Zgromadzenie Federacji Akademii Wojskowych mocą Uchwały nr 12/21 z dnia 30 listopada 2021 r. i ujednoliconego mocą Uchwały Zgromadzenia Federacji Akademii Wojskowych nr 7/23 z dnia 29 czerwca 2023 r., zw. dalej „Regulaminem”.